Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 § ja 24 § mukainen rekisteriseloste.

 Laatimispäivä 01.01.2015


Rekisterinpitäjä

Sisustusliike Dreams


Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilön yhteystiedot

Kauppias, Jessica Polat, sisustusliikedreams@gmail.com


Rekisterin nimi

Sisustusliikedreams.fi verkkokaupan käyttäjärekisteri


Henkilötietorekisterin käyttötarkoitus

Sisustusliike Dreams- verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.


Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää asiakkaan yhteystiedot sekä tilaamisen mahdollistavat tiedot, joita ovat sukunimi, etunimet, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä lupa tai kielto lähettää sähköistä suoramarkkinointia. Rekisteröityneiden asiakkaiden osalta rekisteri sisältää myös käyttäjätunnuksen sekä salasanan. 


Rekisterin tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Sisustusliike Dreams- verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse antaa sivustoa käyttäessään. 


Tietojen luovuttaminen 

Sisustusliike Dreams ei luovuta rekisterin tietoja kolmansille osapuolille. Rekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 


Rekisterin suojauksen periaatteet

Sisustusliike Dreams verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.


Rekisteröidyn tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.